TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG KÊNH BÁN HÀNG ONLINE (NEW)

* NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ONLINE: 5 NGƯỜI

* NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB: 3 NGƯỜI

(Hạn chót nộp hồ sơ 29/09/2016)

 

TUYỂN DỤNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRUYỀN THỐNG

* ASM MIỀN BẮC.

* ASM MIỀN TRUNG 1

* ASM MIỀN TRUNG 2

* ASM CAO NGUYÊN

* ASM MIỀN TÂY 1

* ASM MIỀN TÂY 2 

* ASM MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

* ASM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* GIÁM SÁT BÁN HÀNG THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH : SỐ LƯỢNG 10 NGƯỜI

* GIÁM ĐỐC KINH DOANH: 03 VỊ TRÍ

Hỗ trợ online

Hỗ trợ online 1 yahoo

Phone :08 3831 1276

Hỗ trợ online 2 yahoo

Phone :08 3831.1627

Tin Tức

Hỗ trợ

0914 443 089

Đăng Ký Nhận Khuyến Mãi